بایگانی‌های خانه باغ تبریز - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
لزوم بازنگرى در قوانین احداث خانه باغ هاى اطراف شهرها 28 تیر 1401

لزوم بازنگرى در قوانین احداث خانه باغ هاى اطراف شهرها

رشد جمعيت شهرها به ويژه در چند كلانشهر بزرگ كشور، نياز به ايجاد زيرساخت هاى مهم از جمله پارك ها و فضاى سبز ، آن هم در ابعاد وسيع را دو چندان كرده است. هرچند در سال هاى اخير اقدامات خوبى در اين حوزه صورت گرفته، با اين حال رغبت عمومى براى خريد و ساخت خانه باغ ها نيز زياد شده است.