بایگانی‌های جهادکشاورزی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
آمار دقیقی از جمعیت دامی کشور وجود ندارد 11 دی 1397
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

آمار دقیقی از جمعیت دامی کشور وجود ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار دقیقی از جمعیت دامی کشور وجود ندارد، گفت: بر اساس قانون صادرات دام زنده ممنوع است و نباید چنین اتفاقی بیافتد.