بایگانی‌های توسعه اقتصادی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
جان دوباره صنعت چرم تبریز با راهبرد توسعه و اشتغال 16 مهر 1402

جان دوباره صنعت چرم تبریز با راهبرد توسعه و اشتغال

صنعت چرم میراث بر جای مانده از گذشتگان روزگاری نماد صنعت تبریز بوده و در طول زمان با اقتصاد استان آذربایجان شرقی عجین بود اکنون نیز این صنعت با داشتن ظرفیت های اقتصادی در کانون توجه دولت سیزدهم قرار گرفته و نقاط قوت برای پیشرفت و رفع موانع این صنعت شناسایی شده است.

دولت آیت الله رئیسی اقتصاد کشور را در شرایط نامناسب تحویل گرفت 15 مرداد 1402

دولت آیت الله رئیسی اقتصاد کشور را در شرایط نامناسب تحویل گرفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت آیت الله رئیسی اقتصاد کشور را در شرایط نامناسب تحویل گرفت و زمان تحویل وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود.

۱۰ درصد بزرگراه های کشور در آذربایجان شرقی ساخته می‌شود 20 اردیبهشت 1402

۱۰ درصد بزرگراه های کشور در آذربایجان شرقی ساخته می‌شود

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش راه یکی از فعال ترین حوزه های اقتصادی استان است، گفت: اکنون ۱۰ درصد از مجموع بزرگراه های کشور در این استان در دست ساخت است.