بایگانی‌های تبریز - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
۶ شهرستان آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی است  29 تیر 1401

۶ شهرستان آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی است 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: شش شهرستان آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.