بایگانی‌های تئاتر - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
ماهانه ۲ اجرای نمایش بر روی صحنه تئاتر شهر تبریز می رود 12 خرداد 1402

ماهانه ۲ اجرای نمایش بر روی صحنه تئاتر شهر تبریز می رود

مسئول تئاتر شهر تبریز گفت: به طور متوسط ماهانه ۲ اجرای تئاتر بر روی صحنه می رود.