بایگانی‌های بیت کوین - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
گزارش نیویورک تایمز از توسعه مزارع استخراج «بیت کوین» در ایران 10 بهمن 1397

گزارش نیویورک تایمز از توسعه مزارع استخراج «بیت کوین» در ایران

در ماه های گذشته دهها سرمایه‌گذار استخراج بیت کوین از سراسر جهان – روسیه، اروپا و آسیا- در حال بررسی انتقال مزارع بیت کوین خود به ایران و دیگر کشورهای ارزان همچون گرجستان هستند.