بایگانی‌های بهداشت و سلامت - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
رابطه زایمان زودرس و مرگ کودکان زیر پنج سال 27 خرداد 1402

رابطه زایمان زودرس و مرگ کودکان زیر پنج سال

مطالعات اخیر پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز زوایای جدیدی را در خصوص تاثیر زایمان های زودرس در مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال نشان می‌دهد.