بایگانی‌های باقر خان - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
تملک و احیای خانه باقرخان در توجه دولت سیزدهم 17 خرداد 1402

تملک و احیای خانه باقرخان در توجه دولت سیزدهم

تملک و احیای خانه منتسب به باقرخان مشهور به سالار ملی در نهضت مشروطه خواهی یکی از مطالبات شهروندان تبریزی است که گام های موثری در این ارتباط برداشته شده است.