بایگانی‌های بافت فرسوده - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
شناسایی ۴۱۷هکتار بافت فرسوده در ارومیه 15 دی 1397
شهردار ارومیه :

شناسایی ۴۱۷هکتار بافت فرسوده در ارومیه

شهردار ارومیه از شناسایی و احیای ۴۱۷ هکتار بافت فرسوده در ارومیه خبر داد.