بایگانی‌های بازار تبریز - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
بازار تبریزهمچنان درمعرض خطر قرار دارد 23 اردیبهشت 1398
آتش سوزی بلای همیشگی بازار تبریز؛

بازار تبریزهمچنان درمعرض خطر قرار دارد

علت حادثه آتش سوزی بازار تبریز روز چهارشنبه مشخص می شود ولی معلوم است که این بازارباتوجه به استفاده دکان داران از نفت برای گرمایش و کابل های برق همچنان در معرض خطر و بی دفاع است.