بایگانی‌های اکبر فتحی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجب کاهش تولید نشده است 08 شهریور 1400
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجب کاهش تولید نشده است

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی تا به امروز موجب کاهش تولید نشده است.