بایگانی‌های انرژی برق - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
تامین برق پایدار مرکز شهر تبریز با تونل انرژی 23 مرداد 1402

تامین برق پایدار مرکز شهر تبریز با تونل انرژی

مدیر پروژه های خطوط انتقال برق منطقه ای آذربایجان گفت: تونل انرژی با هدف تامین برق مطمئن و پایدار مرکز شهر تبریز و منطقه ایده لو در دست ساخت است.