بایگانی‌های اندریان - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
با حفاران غیرمجاز معدن طلای اندریان برخورد قاطع می شود  08 مرداد 1401

با حفاران غیرمجاز معدن طلای اندریان برخورد قاطع می شود 

رییس دادگاه عمومی بخش خاروانا گفت: با حفاران غیرمجاز معدن طلای اندریان و شبکه های مرتبط با غارت این ثروت ملی در منطقه برخورد قاطع و بدون مسامحه انجام می شود.