بایگانی‌های الکساندر نوری - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
الکساندر نوری،گزینه سرمربیگری تراکتور! 14 خرداد 1398

الکساندر نوری،گزینه سرمربیگری تراکتور!

الکساندر نوری سرمربی سابق تیم وردربرمن یکی از گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم تراکتورسازی است که مذاکرات خوبی را با زنوزی انجام داده است.