بایگانی‌های آسفالت - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
طرح نهضت آسفالت خیابان‌های تبریز از رویا تا واقعیت 09 خرداد 1402

طرح نهضت آسفالت خیابان‌های تبریز از رویا تا واقعیت

طرح نهضت آسفالت معابر و خیابان‌های تبریز که از ادوار شهرداران گذشته تاکنون روی آن مانور داده شده همچنان در پیچ و خم ادعا گیر کرده و رانندگان و شهروندان تبریزی حلاوت آن را نچشیده اند.