بایگانی‌های آتش سوزی بازار تبریز - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
دلیل آتش‌سوزی بازار تبریز مشخص شد 27 اردیبهشت 1398

دلیل آتش‌سوزی بازار تبریز مشخص شد

اتصال برق علت آتش‌سوزی سرای دو دری (ایکی قاپیلی) بازار تبریز است.

بازار تبریزهمچنان درمعرض خطر قرار دارد 23 اردیبهشت 1398
آتش سوزی بلای همیشگی بازار تبریز؛

بازار تبریزهمچنان درمعرض خطر قرار دارد

علت حادثه آتش سوزی بازار تبریز روز چهارشنبه مشخص می شود ولی معلوم است که این بازارباتوجه به استفاده دکان داران از نفت برای گرمایش و کابل های برق همچنان در معرض خطر و بی دفاع است.