اداره مسلمانان قفقاز روز چهارشنبه ۱۴ ماه آوریل (برابر ۲۵ فروردین ) را اول ماه مبارک رمضان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد .

در نشست امروز ( جمعه ) شورای روحانیون اداره مسلمانان قفقاز با استناد به محاسبات رصدخانه “شماخی ” جمهوری آذربایجان اعلام شد، ۲۵  فروردین اول ماه رمضان بوده و آخرین روز این ماه مبارک مصادف با ۱۳ ماه می  (برابر ۲۳ اردیبهشت  ماه ) است .

همچنین بر اساس مصوبه هیات دولت جمهوری آذربایجان ۱۳ و ۱۴ ماه می ( برابر ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت  ماه ) در رابطه با عید سعید فطر تعطیل رسمی در سراسر این کشور اعلام شده است .

اداره مسلمانان قفقاز، نهاد اصلی و مرجع در امور دینی در جمهوری آذربایجان به شمار می رود و این اداره همه ساله زمان آغاز ماه رمضان را با استناد به گزارش رصدخانه شماخلی این کشور اعلام می کند .

بیش از ۹۸ درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی جمهوری آذربایجان مسلمان و قریب ۷۵ درصد آن نیز شیعه هستند .