وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی گزارشی از ادامه درگیریهای نظامی میان نیروهای این کشور و ارمنستان خبر داد.

بنا به این گزارش عملیات نظامی بیشتر در محورهای ” آقدره ” و ” خوجاوند ” ادامه داشته و نیروهای ارمنی در این محورها متحمل تلفات شده و  عقب نشینی کردند.

  این گزارش با اشاره به این که در حال حاضر ارتش جمهوری آذربایجان کنترل بر شرایط عملیاتی در منطقه مورد مناقشه  دارد ، در عین  حال نیروهای ارمنستان  را به شلیک با سلاح سنگین  به برخی مناطق مسکونی شهرستان  های ” گورانبوی ” و ”  ترتر” جمهوری اذربایجان واقع در نزدیکی خط مقدم  جبهه متهم کرد .

  طبق این  گزارش ، نیروهای ارمنی همچنین  با استفاده از سلاح سنگین  از جمله خمپاره اندازها  از اراضی شهرستانهای ” برد ” ، ” چمبرک ” و “واردنیس ” ارمنستان مواضع ارتش جمهوری آذربایجان مستقر در خارج از منطقه مورد مناقشه قره باغ از جمله در اراضی شهرستانهای مرزی  ” تاووز ” ، گده بیک ” و ” داشکسن ” را مورد هدف قرار دادند .