"الهام علی اف" رییس جمهوری آذربایجان امروز (سه شنبه) از به دست گیری کنترل شهر "زنگیلان" واقع در ۳۱۲ کیلومتری جنوب –غرب باکو در مرز ایران و نیز چند روستای قره باغ توسط نیروهای آذر خبر داد.

رییس جمهوری آذربایجان در برنامه زنده شبکه تلویزیونی دولتی خطاب به مردم این کشور، اعلام کرد: نیروهای جمهوری آذربایجان شهر زنگیلان و ۶ روستای اطراف این شهر از جمله روستاهای “هاوالی”، ” زرنلی”، “محمدبیکلی”، “حکری”، “شریفان” و “مغانلی” را آزاد کردند.

وی افزود: همچنین هفت روستای شهرستان “فضولی” از جمله “دوردچینار”، “کردلر”، “یوخاری عبدالرحمنلی”، “قارقابازار”، ” آشاقی ویسلی” و “یوخاری آیباسانلی” در اراضی شهرستان “جبرایل” و ۷ روستا از جمله “شارافچا”، “حسنقایدی”، “فوقانلی”، “امامباغی”، “داش ویسلی”، “آقتپه” و “یاراحمدلی”، در اراضی شهرستان “خوجاوند” و ۵ روستای ” آقجاکند”، “ملکی دره”، “داشباشی”، “گونشلی” و “چینارلی” از دست نیروهای ارمنی آزاد شده است.