مدیرکل گمرک بازرگان گفت: امکان ورود و خروج کامیون ها از مرز بازرگان امکان پذیر شد.

صادق نامداراظهار کرد: در پی مذاکراتی با مدیر گمرک گوربلاغ ترکیه، مقرر شد با رعایت پروتکل های بهداشتی، در این مرز فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه در این راستا اکیپ وزارت بهداشت ایران و ترکیه در ۲ طرف مرز حضور یافته اند، گفت: ۴۵۰ دستگاه خودرو که در روزهای گذشته به دلیل مسدود بودن مرزها، متوقف شده بودند، اجازه تردد یافتند.

مدیر کل گمرک بازرگان ادامه داد: با رایزنی های به عمل آمده، مرز بازرگان فعالیت خود را از سر گرفت و کامیون هایی که در مرز بازرگان متوقف شده بود و طرف ترک این کامیون ها را پذیرش نمی کرد، به سوی ترکیه حرکت کردند.

نامدار تاکید کرد: با میسر شدن امکان تردد از این مرز، روزانه ۶۰ دستگاه کامیون از طریق این مرز به سمت ترکیه حرکت خواهد کرد.

مدیر گمرک بازرگان ادامه داد: ۱۶۰ کامیون محموله ایرانی که توسط ناوگان ترکیه ای به مقصد ایران بارگیری کرده و در این مدت بلاتکلیف مانده بودند، به ایران وارد می شوند.

نامدار همچنین افزود: تمام خودروها در بدو ورود و خروج از مرز بازرگان ضدعفونی می شوند.