فرهنگ لغت آذربایجانی به فارسی تالیف "آنار کریم اف" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی باکو به تازگی در جمهوری آذربایجان به چاپ رسید.

در تدوین و گردآوری این اثر  شامل بیش از ۱۴۰ هزار جمله و واژه زبان ادبی معاصر آذربایجان در یک هزار و  ۹۴۴ صفحه از فرهنگ های دیگر و همچنین از مجله و روزنامه های معاصر فارسی استفاده شده است که می توان گفت از لحاظ واژه گان و اصطلاحات در میان فرهنگ لغت  های چاپ شده به زبان های آذربایجانی – فارسی از ویژه گی های ارزشمندی برخوردار است.

کریم اف در گفت و گویی در باکو چاپ این اثر ارزشمند را برای علاقه مندان زبان و ادبیات فارسی به دنبال تلاش های مستمر پنج ساله گذشته خود عنوان کرد.   

فرهنگ لغت آذربایجانی به فارسی این استاد دانشگاه دولتی باکو  سیزدهمین تالیف وی در زمینه زبان و ادبیات  فارسی است.

چاپ فرهنگ لغت آذربایجانی به فارسی، بی‌شک برای محققان، دانشجویان، گردشگران و کسانی که در حوزه های مختلف  هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ایران فعالیت دارند، مفید خواهد بود.