استخراج گاز طبیعی در سال ۲۰۱۹ میلادی در جمهوری آذربایجان ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۳۵.۶ میلیارد متر مکعب رسید.

به گزارش شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار)، در سال گذشته میلادی همچنین صادرات گاز طبیعی ۲۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۱.۶ میلیارد متر مکعب رسید.

این در حالی است که ترکیه و گرجستان عمده کشورهای وارد کننده گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان بودند.

جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۹.۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را  به ترکیه و ۲.۴ میلیارد متر مکعب نیز به گرجستان صادر کرده است.  

بخشی از گاز طبیعی جمهوری آذربایجان نیز برای نیازهای داخلی این کشور از جمله تامین چند واحد تولیدی جدید از جمله واحدهای صنعتی” SOCAR Carbamid “، ” SOCAR Polymer” و  “SOCAR Methanol ” با این  فراورده، استفاده شده است.

همچنین برنامه ریزی شده است در سال ۲۰۲۰ میلادی صادرات گاز طبیعی از میدان ”  شاه دنیز ” جمهوری آذربایجان واقع در دریای خزر از طریق  دالان گازی جنوب به اروپا آغاز شود.

دالان گازی جنوب شامل خط لوله  گازی قفقاز جنوبی ( ۴۸۷ کیلومتر) در خاک جمهوری آذربایجان و گرجستان، خط لوله ترانس آنادولی ( ۱۸۱۶ کیلومتر) در خاک ترکیه و نیز خط لوله ترانس آدریاتیک ( ۸۷۸ کیلومتر) در خاک یونان، آلبانی و ایتالیا می باشد.

جمهوری آذربایجان در مرحله نخست از طریق دالان گازی جنوب ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر می کند که ۶ میلیارد متر مکعب آن برای ترکیه و باقی مانده نیز برای کشورهای اروپایی پیش بینی شده است.