سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت: زنگ خطر انقراض شاه میگو دراز آب شیرین دریاچه پشت سد ارس به صدا درآمد.

محمدباقر قریشی اظهار داشت: از سال ۹۳ زنگ خطر برای انقراض شاه میگو دراز آب شیرین دریاچه پشت سد ارس آغاز و در حال حاضر این روند تداوم دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حیات این نوع آبزی کمیاب، در خطر است، تصریح کرد: برای جلوگیری از این امر، تحقیقات لازم انجام شده است و طرح پرورش شاه میگو دراز آب شیرین در استخرها و منابع آبی در اولویت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قرار دارد.

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت بر طرح جامع تکثیر و پرورش شاه میگو دراز آب شیرین تاکید کرد و گفت: میزان صید این نوع آبزی سالانه ۶۰ تا ۷۰ تن بود که این میزان در سال جاری به ۲ تن کاهش یافته است.

قریشی ادامه داد: دریاچه پشت سد ارس تنها منبع آبی شاه میگو دراز آب شیرین ایران است، که به سایر کشورها صادرات می‌شود.

وی با بیان اینکه دریاچه پشت سد ارس از مهمترین ذخایر تولید شاه میگو کشور است، گفت: حراست از میگوی دراز آب شیرین و افزایش میزان تولید زمینه ایجاد بازارهای جهانی را بیش از پیش فراهم می‌آورد.