شرکت موتوژن تبریز برای راه اندازی خط تولید الکتروموتورهای ضدانفجار  با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار دستگاه یک میلیون یورو به صورت ارزی و ۲۰ میلیارد ریال به صورت ریالی سرمایه گذاری کرده است. با تولید این الکتروموتورها در داخل کشور سالانه حدود ۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی خواهد شد. تولید این الکتروموتورها در تبریز […]

شرکت موتوژن تبریز برای راه اندازی خط تولید الکتروموتورهای ضدانفجار  با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار دستگاه یک میلیون یورو به صورت ارزی و ۲۰ میلیارد ریال به صورت ریالی سرمایه گذاری کرده است.

با تولید این الکتروموتورها در داخل کشور سالانه حدود ۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی خواهد شد. تولید این الکتروموتورها در تبریز برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

الکتروموتورهای ضدانفجار که تاکنون از خارج وارد می‌شد، برای استفاده در محیط های بسته و مستعد برای آتش سوزی به ویژه صنایع نفت و گاز کاربرد دارد.

نیاز کشور به این نوع الکتروموتورها سالانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است.