الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان گفت: در حال حاضر دالان انرژی برق میان سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه فعال است.

 علی‌اف در گفت و گو با شبکه تلویزیونی “روسیه – ۲۴ “، با اشاره به اینکه میان آذربایجان، ایران و روسیه ظرفیت‌های زیادی برای همکاری در بخش انرژی برق وجود دارد، افزود: وزیران انرژی سه کشور در دیدارهای مرتب مسایل همکاری‌های آتی در این حوزه را بررسی می کنند.

رییس جمهوری آذربایجان در پاسخ  به سئوالی درباره امکانات تبدیل این همکاری به یک سیستم مشترک انرژی برق، گفت: این مهم در حال حاضر در عمل تحقق می یابد.

علی‌اف با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی برق با روسیه همکاری می کند و این همکاری بسیار ثمربخش است، خاطر نشان کرد: دو کشور در موارد اضطراری به یک دیگر در خصوص تامین با انرژی برق کمک می کنند.

وی یادآور شد: جمهوری آذربایجان در حال حاضر به گرجستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپا انرژی برق صادر می کند.

علی‌اف گفت: ما همچنین با ایران خط جدید انتقال برق را احداث کردیم، بنابراین در حال حاضر میان سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه دالان انرژی برق فعال است.