حجم صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان در ۱۱ ماه سال جاری میلادی ۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل ۳۰ درصد بیشتر شده است .

 این کشور در ۱۱ ماه سال گذشته میلادی نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مورد نیاز خود را از جمهوری آذربایجان وارد کرده است  .

روسیه از نظر حجم صادرات گاز طبیعی به ترکیه در ۱۱ ماه  سال جاری میلادی با ۱۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب در رتبه اول و جمهوری آذربایجان از این شاخص در رده دوم قرار دارد.

ترکیه از جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان سومین کشور عمده صادر کننده گاز طبیعی به ترکیه در ۱۱ ماه سال جاری میلادی ۶.۰۲ میلیارد  متر مکعب گاز طبیعی وارد کرده است .

 در این گزارش مجموع واردات گاز طبیعی ترکیه در ۱۱ ماه سال جاری میلادی ۳۱ میلیارد و ۶۳۰  میلیون متر مکعب اعلام شد .

 همچنین بر اساس گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ، مجموع صادرات  گاز طبیعی این کشور در ۱۱ ماه  سال جاری ۹  میلیارد و ۷۲۰ میلیون  متر مکعب بوده که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۲۶.۵ درصد  بیشتر است.