وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که خط لوله انتقال گاز طبیعی «جریان ترک» در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) افتتاح خواهد شد.

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی سخنانی در نشست روسای حزب حاکم عدالت و توسعه در شهر بیلجیک ترکیه گفت: در تاریخ ۸ ژانویه (۱۸ دی ۱۳۹۸) خط لوله انتقال گاز طبیعی «جریان ترک» را افتتاح خواهیم کرد.

وی افزود: با خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از شرق و شمال در بازارهای بین المللی جایگاه مهمی و غیر قابل انکاری خواهیم یافت.

وزیر انرژی ترکیه با بیان اینکه با تکمیل پروژه گازی تاماپ (ترانس آناتولی)، به اروپا وصل خواهند شد اظهار داشت: هنگام امضای این پروژه، برخی‌ها آن را رویایی دانسته و قدرت ترکیه و پتانسیل این ملت را کوچک شمردند. تاناپ را به پایان رساندیم. منتظریم که آنها گاز به اروپا بدهند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اکنون در حال اتمام پروژه غول پیکر دیگری هستیم. دو پروژه تاناپ و جریان ترک نیاز انرژی و گاز طبیعی ملت ترکیه را بدون هیچ مشکلی تامین خواهد کرد. همچنین در تضمین امنیت تامین امنیت عرضه گاز طبیعی در اروپا٬ نقش اساسی خواهیم داشت.