مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد کمتر شده و به ۷۵ میلی‌متر رسیده‌است.

کیومرث دانشجو افزود: در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته ۱۶۸ میلی‌متر بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را شاهد بودیم، این رقم در سال جاری ۹۳ میلی‌متر کاهش یافته‌است.

وی با اشاره به اینکه متوسط بارش بلندمدت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۱۱ میلی‌متر است، اضافه کرد: امسال در مقایسه با متوسط بارش بلندمدت نیز شاهد کاهش ۳۶ میلی‌متری و ۳۲ درصدی بارش‌ها در این حوضه هستیم.

وی بیان کرد: وضعیت ۲ حوضه آبریز دیگر دریاچه ارومیه نیز در سال جاری نظیر حوضه دریاچه ارومیه بوده به طوری‌که در حوضه زاب شاهد کاهش ۵۳ درصدی بارش نسبت به سال گذشته و ۱۴ درصدی نسبت به بلندمدت هستیم و در حوضه ارس نیز این کاهش به ترتیب ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته و ۲۲ درصد نسبت به متوسط بلندمدت برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اظهار امیدواری کرد که در فصل زمستان امسال شاهد جبران بارش کم پاییزی در حوضه دریاچه ارومیه و شمال و جنوب استان باشیم.

آذربایجان‌غربی دارای سه حوضه آبریز شامل دریاچه ارومیه، رودخانه زاب و رودخانه ارس است و میزان بارش آنها به صورت روزانه رصد می‌شود.

۲۷ ایستگاه باران‌‍سنجی شرکت آب منطقه‌ای در آذربایجان‌غربی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها در حوضه دریاچه ارومیه است.