"الهام علی اف" رییس جمهوری آذرایجان گفت تاکید کرد: روابط با کشورهای همسایه برای باکو از اهمیت خاص برخوردار است .

علی اف در  مصاحبه  با چند شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان در باره نتایج فعالیت های این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی در حوزه های مختلف، افزود : جمهوری آذربایجان در همکاری با کشور های همسایه به توافقات مهمی دست یافته است .

رییس جمهوری آذربایجان گفت: بسیار خوشحالم که در سالهای اخیر روابط ما با کشورهای همسایه توسعه یافته و این روابط بر اصول تفاهم و احترام متقابل ، منافع مشترک  و عدم  دخالت در امور داخلی یکدیگر تکیه دارد .

علی اف با اشاره به این که دیدارهای متعدد با سران و نخست وزیران کشورهای همسایه  داشته است ، این دیدارها را ثمر بخش خواند و اضافه کرد: گامهای برداشته شده در این راستا و اقدامات شرکای ما ، موجب تقویت روابط شده و در عین حال تاثیر مثبت به همکاری های منطقه  ای داشته است .

وی خاطر نشان  کرد: جمهوری آذربایجان همچنین روابط خود با کشورهای همسایه را بر مبنای بستر همکاری های سه  جانبه توسعه داده و این بستر همکاری از لحاظ دست آوردهای آن بسیار مثبت است.