بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۲۸۶۸۵۸ میلیون ریال بود (فرهنگستان سال جاری ۱۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان دریافت کرد) و بودجه تخصیصی برای تقویت و پاسداری زبان و ادب فارسی که سال جاری ۱۲۸۶۱۹ میلیون ریال بود به ۲۰۷۳۵۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور صبح امروز توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

براساس این گزارش، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سال ۱۳۹۹، مبلغ ۷۴۳۹۲۴۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. البته بودجه این وزارتخانه در سال جاری ۱۴۱۵۶۱۶۰ میلیون ریال پیشنهاد شده بود که این نشان می‌دهد بودجه این وزارت‌خانه کاهشی ۴۷ درصدی داشته است.

این گزارش اضافه می‌کند، بودجه برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی ۴۲۹۶۰۶ میلیون ریال، بودجه حمایت از حضور بین‌المللی نویسندگان و ناشران ۲۵۰۰۰ میلیون ریال، بودجه حمایت از مراکز، موسسات، انجمن‌ها،‌کانون‌ها و مجامع ادبی و فرهنگی ۴۰۰۰۰ میلیون ریال، بودجه، حمایت از نمایشگاه کتاب ۹۰۰۰۰ میلیون ریال، بودجه کمک به برگزاری مراسم‌ها، جشنواره‌ها و نشست‌ها و هفته کتاب و مسابقات کتاب و کتابخوانی ۵۹۷۹۶ میلیون ریال، بودجه حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در بازارهای جهانی ۱۵۰۰۰ میلیون ریال، بودجه حمایت از ساماندهی انجمن‌های ادبی و فرهنگی ۱۲۰۰۰ میلیون ریال، بودجه حمایت از تبلیغ و اطلاع رسانی کتاب ۱۸۰۰۰ میلیون ریال، بودجه برنامه‌ریزی در حوزه نشر و کتاب ۱۵۰۰۰ میلیون ریال، بودجه نظارت بر فعالیت‌های موسسات و انتشارات ۱۵۰۰۰ میلیون ریال که مجموع این بخش ۴۲۹۶۰۶ میلیون ریال است.

بودجه بنیاد سعدی ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، اما در بودجه پیشنهادی سال ۹۸، برای بنیاد سعدی نیز ۱۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخصیص یافت. همچنین بودجه برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی ۳۴۳۵۷ میلیون ریال برآورد شده است.

بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ۹۹ حدود ۲۰۱۹۳۸۰ میلیون ریال و بودجه برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه‌های عمومی ۱۹۶۲۰۸۰ میلیون ریال بوده است. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۷۸ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان سال ۹۸ بودجه دریافت کرد.

بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۲۸۶۸۵۸ میلیون ریال بود (فرهنگستان سال جاری ۱۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان دریافت کرد) و بودجه تخصیصی برای تقویت و پاسداری زبان و ادب فارسی که سال جاری ۱۲۸۶۱۹ میلیون ریال بود به ۲۰۷۳۵۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

بودجه وزارت ارشاد در بخش حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات ۳۱۴۰۵۰۰ میلیون ریال در سال آینده خواهد بود، اما در سال جاری به این بخش، ۲۳۲۰۰۰۰ میلیون ریال تخصیص یافت. بودجه برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی ۱۵۷۰۲۵۰ میلیون ریال و موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب هم بودجه‌ای حدود ۳۱۰۰۰۰ میلیون ریال دارد.

برای برنامه‌های حمایت و بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی و دینی (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) حدود ۱۵۵۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

این گزارش در پایان اضافه می‌کند بودجه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در بخش «حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات» نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد رشد داشته، بودجه «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» ۶۴ درصد رشد داشته، بودجه «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» در سال ۹۹ حدود ۱۳ درصد رشد داشته و بودجه «بنیاد سعدی» نیز ۱۰ درصد شاهد رشد بوده است.