مدیر کل پزشکی قانونی ‌آذربایجان‌شرقی گفت: ۵۹ نفر در طی هفت ماهه اول امسال بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.

علی صفایی فرد روز شنبه گفت: ۱۵ نفر از این فوت شدگان به علت سقوط از بلندی، ۱۰ نفر براثر برخورد جسم سخت، ۳ نفر برق گرفتگی و یک نفر نیز براثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.

وی اعلام کرد: در این مدت تعداد ۸۱۵ نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۱ نفر زن و بقیه مرد بودند.

صفایی فرد همچنین گفت: در مهرماه امسال ۱۷ نفر به علت حادثه کاری در استان فوت کردند که یک نفر از آنها زن بود.

وی گفت: آمار تلفات ناشی از حوادث کار در مهر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ نفر افزایش داشته است.

در مهر ماه امسال ۱۲۶ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱ نفری را نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در استان در سال ۹۷ برابر با ۷۳ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.

وی همچنین اعلام کرد: تعداد کل مصدومین حوادث کار مراجعه کننده در سال گذشته یکهزار و ۳۰۶ نفر بود که از این تعداد ۴۰ نفر زن و یکهزار و ۲۶۶ نفر مرد بودند.

  • منبع خبر : ایرنا: