یک مقام شرکت نفت و گاز "سوکار" ترکیه گفت: خط لوله گاز "ترانس آناتولی" (TANAP) موجب تبدیل جمهوری آذربایجان به دومین تامین کننده گاز کشور ما خواهد شد و امنیت انرژی اروپا را تقویت می کند.

به گزارش پایگاه خبری “ترند” ، “مراد لوکومپته” (Murat LeCompte) مسئول روابط خارجی شرکت سوکار افزود: “تاناپ” که مهمترین حلقه کوریدور گاز جنوبی است، نه تنها امنیت عرضه انرژی برای ترکیه و اروپا را تقویت می کند، بلکه همچنین به توسعه و امنیت در منطقه هم کمک خواهد کرد.

وی اضافن کرد: اتحادیه اروپا توسط پروژه تاناپ به مزیت بزرگی در تامین امن نیازهای فزآینده انرژی خود در سالهای آینده دست خواهد یافت. خط گازی ترانس آناتولی همچنین زیرساخت لازم برای اروپا و تامین کنندگان احتمالی گاز در آینده برای انتقال حجم بیشتری گاز به این قاره فراهم می کند.

این مقام شرکت سوکار ترکیه در همین ارتباط خاطرنشان کرد که گاز جمهوری آذربایجان هم می تواند به تامین امنیت و متنوع سازی منابع تامین گاز اروپا کمک کند.

وی گفت: خط لوله تاناپ با یک هزار و ۸۵۰ کیلومتر طول و ۵۶ اینچ قطر طولانی ترین و قطورترین خط لوله گاز بین المللی ترکیه، خاورمیانه و اروپا است و موجب می شود که جمهوری آذربایجان به دومین تامین کننده گاز ترکیه تبدیل شود.

مراسم افتتاح بخش اتصالی “تاناپ – اروپا” امروز ۳۰ نوامبر در “ایپسالا” در استان “ادیرنه” ترکیه برگزار خواهد شد. در این منطقه در نزدیکی مرز یونان ، خط لوله تاناپ به خط لوله “ترانس آدریاتیک” (TAP) متصل خواهد شد که از طریق آن گاز جمهوری آذربایجان به کشورهای اروپایی منتقل می شود.

حجم انتقال گاز به ترکیه از طریق خط لوله تاناپ از زمان آغاز انتقال تجاری گاز در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ تا کنون به ۳٫۰۸ میلیارد متر مکعب رسیده است. ظرفیت ابتدایی تاناپ که بخش اصلی کوریدور جنوبی گاز است ، ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز است.