شهردار اورمیه گفت: در تلاشیم امسال صادرات محصول سیب را به 600 هزار تن برسانیم.

محمد حضرت پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ کامیون حاوی محصول سیب از میدان خارج و به نقاط مختلف کشور و خارج از کشور صادر می شود، اظهار کرد:  ۴۰ درصد از محصول سیب به خارج از کشور صادر و ۶۰ درصد در داخل کشور مصرف می شود و این بسیار امیدوار کننده است و کشاورزان از این فرصت استفاده کنند.

وی بااشاره به قیمت سیب گفت: در حال حاضر قیمت سیب کمتر از ۵۰۰۰ تومان به فروش نمی رسد و این محصول تا قیمت ۸۰۰۰ تومان هم به کشورهای مختلف صادر می شود.

حضرت پور گفت: اگر بتوانیم ۵۰ درصد از ظرفیت تولید سیب را صادر  و ۵۰ درصد را در بازارهای داخلی توزیع کنیم، باغداران ضرر نمی کنند و در آن صورت شاهد رونق اقتصادی در این بخش  خواهیم بود.

شهردار ارومیه گفت: تمام تلاش ها بر این است که با افزایش صادرات محصولات کشاورزی از کشاورزان حمایت کنیم چرا که حمایت از آنها و رونق اقتصادی در این بخش باعث توسعه می شود. 

وی از کشاورزان درخواست کرد که محصول سیب خود را  از هم اکنون و به تدریج وارد بازار کنند چرا که هم بازار داخلی و هم بازار خارجی برای محصولات کشاورزی مطلوب است  و باغداران در این زمینه نگران نباشند و این محصول را فقط در اسفند ماه وارد بازار نکنند.

به گزارش ایسنا، حضرت پور ابراز امیدواری کرد که با افزایش تولیدات سیب و افزایش کیفیت آنها شاهد افزایش صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از چرخه تولید محصولات باغی از محصولات استان خودمان باید استفاده کنیم و به همین دلیل در شیب یلدا برای پرسنل شهرداری ارومیه محصول سیب خریداری می کنیم.