به دنبال تجمعات مسالمت آمیز جمعی از مردم برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین در برخی از شهرهای آذربایجان، رسانه های خارج از کشور از جمله بی بی سی آماده موج سواری شدند.

به گزارش توران،‌ “بی بی سی” رسانه وابسته به حکومت انگلیس که عموماً‌ در فضای التهابی جامعه،‌ رویکرد موج سوارانه ای برای مسائل کشور دارد؛ بر آن شد تا ۳ ساعت زودتر از موعد همیشگی خود واکنش ها به افزایش قیمت بنزین در ایران را پوشش دهد.

این رسانه که در انعکاس مسائل کُردهای خارج از کشور نقشی پر رنگ داشته و حتی خبرنگار مسئله دار آنها از کشور ترکیه اخراج شده،‌ فرصتی پیدا کرده تا نقش همیشگی دایه مهربان تر از مادر را برای مردم ایفا کند.

در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند،‌ رسانه های آن سوی مرزها با غرض ورزی هایی که دارند،‌ رسیدگی به مطالبات و گله مندی های مردمی را با سختی های خاصی مواجه کرده و فضای عادی جامعه را به سمت التهاب سوق می دهند.

صرف نظر از شیوه فعالیت رسانه های وابسته خارجی که به دلیل ماهیت آنان انتظار خاصی نیست، اینکه مردم بتوانند به راحتی و بدون ترس و لکنت زبان مطالبات عمومی خود را بیان کنند، جز حقوق مردم بوده و بایستی فضا برای انتقال پیام مردم از طریق شیوه های صحیح آن فراهم شود تا عاملان ایجاد ناامنی فرصتی برای آشوب نداشته باشند.