بر اثر زلزله ٥/٩ ريشترى كه ساعت ٢ و ١٧ دقيقه بامداد امروز به وقوع پيوست ، خسارت هاى مالى متعددى از منطقه تركمنچاى گزارش شده است.

به گزارش توران ، در ورودی روستای اسبفروشان سراب بر اثر ریزش دیوار دامداری، کل دام موجود تلف شدند.

تصاویر اختصاصى توران توسط یوسف مونسى تهیه شده است.