رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: عوارض خدمات مدیریت پسماند تبریز با تصویب شورا به یک سوم کاهش پیدا کرد.

به گزارش توران، فریدون بابایی اقدم در گفتگو با شهریار با اشاره به تصویب لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز در خصوص بهای خدمات مدیریت پسماند در جلسه اخیر شورای شهر گفت: به دلیل ابلاغیه وزارت کشور تعرفه عوارض محلی بهای خدمات پسماند شش برابر شده بود که این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: میزان افزایش عملا نسبت به سال گذشته۱.۶۵ برابر شده بود ولی با درخواست شهرداری تبریز و موافقت اعضای شورای شهر این میزان یک سوم کاهش پیدا کرد.

وی افزود: شهروندانی که این فیش های عوارض پسماند را پرداخت نکرده اند منتظر فیش های جدید باشند و همچنین افرادی هم که فیش ها را پرداخت کرده اند این مبلغ اضافی به صورت بستانکاری در حسابشان محفوظ خواهد شد.

بابایی اقدم در خصوص عوارض نوسازی نیز گفت: شورای شهر امکان اعمال تخفیف در عوارض نوسازی را ندارد و این عوارض به صورت قانون و بالادستی تعیین می شود و عملا تصمیم گیری در این خصوص از دست شورا خارج است. عوارض نوسازی مصوبه مجلس است و در هیئت دولت تصویب می شود.