شهرداری تبریز باید در ورزش همگانی توجه و سرمایه گذاری داشته باشد و تیم های قهرمانی را به شرکت ها و کارخانجات واگذار کند.

به گزارش توران به نقل از شهریار، سعید نیکوخصلت در صد و چهل و دومین جلسه امروز شورای شهر تبریز با بیان این مطلب، گفت:  شادی و نشاط ورزش قهرمانی زودگذر و کوتاه است و ما باید بجای این شادی های زودگذر، عادت به ورزش برای همه و ایجاد نشاط مداوم را از طریق ورزش همگانی ایجاد کنیم. البته ما به قهرمانان و افتخارآفرینی آنها، بها می دهیم و جایگاه آنها را ارزشمند تلقی می کنیم.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز، یادآور شد: امتیاز لیگ برتری تیم والیبال شهرداری تبریز به دلیل عدم مجوز قانونی شهرداری تبریز از سوی وزارت کشور برای تیم‌داری واگذار می شود.
او ادامه داد: اگر رشته والیبال را به شکل درست و اصولی توسعه می دادیم، اکنون کارخانجات تبریز برای خرید امتیاز لیگ تیم پیش‌قدم می شدند و واگذاری این امتیاز راحت تر صورت می‌گرفت.
نیکوخصلت با تاکید بر لزوم توجه بیشتر شهرداری تبریز به ورزش همگانی، عنوان کرد: اکنون نیاز شهر ما در ورزش، توجه به ورزش همگانی به‌خصوص برای کودکان و سالمندان و همچنین توسعه ورزش در آموزش و پرورش است.
او افزود: برای رشد ورزش قهرمانی، باید اجازه دهیم تا بخش صنعت و خود وزارت ورزش وارد شود و شهرداری تبریز به ورزش همگانی توجه کند.