رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اعضای شورای شهر تبریز در جهت حمایت از سالمندان تلاش می‎کند تا کارت منزلتی قابل استفاده و کاربردی برای سالمندان ارائه شود.

به گزارش توران به نقل از شهریار، شهرام دبیری در کنگره بین‌المللی سلامت و توانبخشی سالمندان اظهار کرد: بیشترین تحقیقات پژوهشکده سالمندی باید در راستای پیشگیری از ناتوانایی‎های سالمندی باشد.

دبیری افزود: به عنوان مثال ژاپن بودجه قابل توجهی را برای تحقیقات سالمندی تخصیص داده و از این رو امید به زندگی نیز در ژاپن بالا است.

کنگره بین‌المللی سلامت و توانبخشی سالمندان و چهارمین نشست بین‌المللی علوی با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه و مهمانانی از سراسر کشور و خارج از کشور، در تبریز آغاز به کار کرده و تا جمعه ادامه دارد.