شهرداری تبریز تلاش می کند تا ضمن رفع فقر فضای سبز، تبریز را به شهری تبدیل کند که فضای سبز آن در کنار دیگر زیبایی هایش، چشم ساکنان و میهمانانش را نوازش دهد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، شهرداری تبریز طی ماه های اخیر پارک های محله ای متعددی را در مناطق مختلف شهر احداث کرده و در اختیار شهروندان قرار داده است تا اهمیت و اولویت توسعه فضای سبز از منظر شهردار تبریز بیش از پیش نمایان شود.

خدمتگذاری شهرداری تبریز به شهروندان طی ماه های اخیر و بخصوص در شش ماهه نخست سال ۹۸، در بحث فضای سبز نیز همانند آسفالت ریزی چشمگیر بوده و مدیران شهرداری تبریز در راستای احداث پارک های محله ای تلاش کرده اند.

در بحث محله محوری، ۸۰ درصد بودجه احداث پارک های محله ای و ایجاد فضای سبز در محلات شهر تبریز محقق شده است که این رقم نشان می دهد شهرداری تبریز در خصوص توسعه فضای سبز و احداث پارک های محله ای نیز همچون آسفالت ریزی معابر اهتمام ویژه ای دارد تا بدین ترتیب فقر فضای سبز ناشی از عدم توجه به آن در سال های گذشته را کمرنگ تر کند و تبریز به شهری تبدیل شود که فضای سبز آن در کنار دیگر زیبایی هایش چشم ساکنان و میهمانانش را نوازش دهد.

توجه به مناسب سازی محیط شهری در شهرداری تبریز تنها محدود به ایجاد معابر و پیاده راه ها نشده و بر اساس تصمیم شخص ایرج شهین باهر شهردار تبریز، پروژه های موثر در مناسب سازی شهر از جمله پارک های محله ای در اهم این اقدامات قرار گرفته است.

به گفته شهردار تبریز، در راستای توسعه فضای سبز شهر تبریز، ۲۵ پارک محله ای در سال جاری احداث و به بهره برداری می رسد.