شهردار تبریز و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به همراه تعدادی از مدیران شهری در کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و بزرگداشت ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی حضور یافتند.

به گزارش توران به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر و شهرام دبیری به همراه فرمانده بسیج شهرداری تبریز، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز، مشاور امور ایثارگران شهردار تبریز به عنوان میهمانان کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و بزرگداشت ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در اراک شرکت کردند.

این کنگره اهداف مشخصی همچون تبیین نقش فرماندهی امام خمینی(ره) در طول دفاع مقدس، تدوین و نشر آثار شهدای گلگون کفن دفاع مقدس استان مرکزی و کشور، ترویج فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت دنبال را دنبال می کند.