شهردار تبریز عصر امروز، دوشنبه با تعدادی از شهروندان دیدار و به مشکلات و مسائل مختلف شان رسیدگی کرد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، دیدار مردمی ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در راستای ارتباط رو در رو با شهروندان است که در آن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار تبریز می پردازند.

همچنین هر هفته دیدار مردمی شهرداران مناطق مختلف در مساجد هرمنطقه برگزار می شود و آن دسته از مسائل و مشکلات شهروندان که نیاز به بررسی بیشتر و دستور شهردار تبریز دارد از مناطق به شهرداری مرکز ارجاع شده و در دیدار شهردار تبریز مطرح می شود.

شهرداران مناطق مختلف شهرداری کلانشهر تبریز و همچنین تعدادی از مدیران سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تبریز در دیدار شهردار با شهروندان حضور داشته و به صورت موردی به مشکلات شهروندان رسیدگی کردند.

 ملاقات مردمی شهردار کلانشهر تبریز امروز بعد از ظهر در محل سالن جلسات ساختمان معاونت شهرسازی برگزار شد.

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع در راستای میثاق شهرداری کلانشهر تبریز با شورای شهر تبریز از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی شهردار تبریز با شهروندان است.