مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: تسهیلات ویژه مندرج در ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال جاری پیش بینی شده است.

به گزارش توران به نقل از شهریار، محمد حسین زاده با اعلام این مطلب، اظهار داشت: بر اساس بند ۳۹-۱۴ تعرفه عوارض محلی، به منظور افزایش رغبت ساخت و ساز در محدوده شهری تبریز، تسهیلات ویژه ای برای انبوه سازان و آن عده از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه فعالیت انبوه سازی بوده و قصد دارند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی برای ۲۰ واحد مسکونی و بیشتر اقدام کنند و در نظر گرفته شده است.

او افزود: این تسهیلات به میزان ۱۰ درصد کاهش محاسبه مبنای عوارض پروانه ساختمانی بوده و متقاضیان می توانند از آن  برخوردار شوند.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: این تسهیلات از سال جاری پیش بینی شده و امید است با توجه به افزایش قیمت مسکن  این  تسهیلات بتواند سهم قابل توجهی در تعدیل قیمت مسکن داشته باشد.

 حسین زاده اظهار داشت: افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند  با مراجعه به شهرداری منطقه مربوطه از این تسهیلات استفاده کنند.