قائم مقام شهردار تبریز گفت: توسه عمودی شهر در کنار بافت فرسوده باعث شده با مسئله بارگذاری بیش از حد در بافت تاریخی روبرو شویم.

به گزارش توران به نقل از شهریار، رسول موسایی در آیین اختتامیه اجلاس بین المللی توسعه شهری در حوزه اوراسیا گفت: اگر تبریز همان باغ شهر گذشته بود، این اجلاس باید در شرایط دیگری انجام می شد.

او افزود: بارگذاری بیش از حد در بافت تاریخی باعث شده که امروز با کوهی از بتن در بافت تاریخی و ساختمان هایی با نمای غیر مرتبط با بافت تاریخی مواجه شویم.

قائم مقام شهردار تبریز با تاکید بر اینکه برای اصلاح این شرایط هنوز دیر نشده گفت: این اجلاس که با پیشنهاد شهرداری در تبریز برگزار شد باعث تغییر نگرش بسیاری از مسئولین شده و امیدواریم به اصلاح روند موجود ختم شود.

موسایی گفت: امروز به اقداماتی که در گذشته انجام شده انتقاد داریم ولی از یاد می بریم چراکه شاید دو دهه بعد به خود ما نیز نقد وارد شود، بر همین اساس تلاش کرده ایم در این دوره مدیریت شهری کارها را علمی پیش ببریم تا در آینده مورد انتقاد واقع نشویم.

او در ادامه با اشاره به اینکه نباید نتایج این اجلاس در کتابخانه ها بایگانی شده و خاک بخورد گفت: نتایج تحقیقاتی که انجام شده در کارگروه های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به اجرا درمی آید.

قائم مقام شهردار تبریز در پایان گفت: آثار تاریخی در دست ما امانت است و باید آنها را به نسل آینده تحویل دهیم.