رئیس دانشکده معماری دانشگاه تفلیس گفت: مدیران شهری تبریز در حفظ بافت تاریخی شهر راه درستی در پیش گرفته اند.

به گزارش توران، نانا ایاشویلی در حاشیه دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری حوزه اوراسیا در گفتگو با خبرنگار شهریار گفت: به خاطر ارتباط رشته مطالعاتی خود با تاریخ و هنر، درمورد ایران و تبریز مطالعات زیادی داشته ام.

 او با بیان اینکه بازار تاریخی تبریز و خلق آن توسط هنرمندان یکی از شاخصه های مهم این شهر به شمار می آید، اظهار کرد: وقتی وارد بازار تبریز می شویم با فرش تبریز مواجه می شویم که یکی از جلوه های هنر بلامنازع مردمان این سرزمین محسوب می شود.

رئیس دانشکده معماری دانشگاه تفلیس یادآور شد: پیش از اینکه به تبریز بیایم حس خوبی نسبت به این شهر داشتم اما از زمانی که با مردم تبریزی مواجه شدم و در جمع شان قرار گرفتم بسیار ذوق زده تر هستم.

او در بخش دیگری از این گفتگو درباره عملکرد مدیریت شهری تبریز در حفظ بافت تاریخی تاکید کرد: در مدتی که در تبریز حضور داشتم فهمیدم که مدیران شهری راه درستی را در پیش گرفته اند و در بافت تاریخی شهر از احداث ساختمان های بلندمرتبه جلوگیری می کند که این اقدامی ارزشمند است.

 ایاشویلی همچنین درباره دستاوردهای دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری حوزه اوراسیا عنوان کرد: مردم تمام جهان باید از فرهنگ و اطلاعات همدیگر استفاده کنند و چنین کنفرانس های بین المللی باعث می شود بسترهای لازم برای به اشتراک گذاشتن ایده ها فراهم شود.