یک هفته از آغاز عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه و ارتش ملی سوریه در شرق فرات با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه سپری می شود و در طول این مدت 46 تن از نیروهای ارتش ملی سوریه به شهادت رسیده و 136 نفر دیگر مجروح شدند.

درگیری با تروریست های پ.ک.ک/ی.پ.گ در برخی نقاط در حومه تل ابیض و راس العین ادامه دارد.

در چارچوب عملیات چشمه صلح تا کنون ۲ شهرستان، یک بخش و ده ها روستا از سیطره گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د آزاد شده است.

گفتنی است عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه به همراهی نیروهای ارتش ملی سوریه در شرق فرات که در تاریخ ۹ اکتبر با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی کشور و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه مطابق با قوانین بین‌المللی و بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت این نهاد درباره مبارزه با تروریسم انجام می‌شود.