در جلسه پیگیری مشکلات تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان شرقی، مصوب شد در کوتاه مدت چهار نیروگاه کوچک مقیاس(نیروگاه‌های تولید پراکنده) در شهرک های صنعتی استان ایجاد شوند.

در این جلسه، مقرر شد این نیروگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی سرمایه گذاری خارجی، بعثت، آخولا و شهید سلیمی احداث می‌شوند و ظرفیت هرکدام ۲۵ مگاوات خواهد بود. همچنین مقرر شد پیگیری‌های لازم برای تامین زیرساخت‌های اساسی در شهرک‌ها انجام گیرد.

چیت چیان، مشاور وزیر نیرو در این جلسه که در شرکت برق منطقه ای آذربایجان تشکیل شد، اظهار کرد: در بحث تامین گاز شهرک‌های صنعتی با وزیر نفت صحبت شده تا از محل تامین نیروگاه‌های متمرکز به نیروگا‌ه‌های پراکنده گاز اختصاص یابد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این جلسه گفت: با مشکلات تامین برق در شهرک‌های صنعتی مواجه هستیم و با توجه به اهمیت تولید و صنعت، هرچه سریعتر این مشکل باید رفع شود.

سیدمرتضی نیرومند افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دستگاه‌های خدمت رسان باید برای تامین خدمات مورد نیاز از جمله تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی  اقدام کنند.

افشین روشن میلانی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان نیز در این جلسه گفت: تلاش خواهیم کرد به نحو ممکن برق مورد نیاز شهرک های صنعتی را تامین کنیم که به عنوان گام اول خط انتقال فوق توزیع شهرک آخولا و کلیدخانه های پست شهرک سلیمی و آخولا در سال جاری عملیاتی خواهد شد، همچنین خط انتقال نیروگاه‌های برق را اجرا و به شبکه متصل خواهیم کرد.