سجاد پیرآیقرچمن دونده ناشنوای تبربزی برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان به این اردو دعوت شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی دو ومیدانی از بیست و نهم شهریور ماه تا دوازدهم مهر ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار خواهد شد.

این اردوی آمادگی برای حضور در نهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان ۲۰۱۹ در هنگ کنگ برگزار می شود.