در دیدار سرتیپ دوم پاسدار "محمد مسعود زاهدیان " رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و "حزی اصلان اف " رییس اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور جمهوری آذربایجان همکاری دو کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی شد.

اصلان اف در این دیدار که در شهر “لنکران”  این کشور برگزار شد، در باره اقدامات نیروهای انتظامی جمهوری آذربایجان در مبارزه با جرم و جنایات از جمله قاچاق مواد مخدر در این کشور، گزارشی به همتای ایرانی ارایه کرد.

  در این دیدار نتایج  مثبت همکاری نیروهای انتظامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد اشاره قرار گرفته و اعلام شد  که بروز موارد قاچاق مواد مخدر موجب نگرانی مردم دو کشور می شود و بنا بر این گسترش تعاملات و مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با این پدیده از اهمیت خواص برخوردار است.

  بنا به این گزارش، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نیز همکاری و تبادل تجربه و اطلاعات میان نیروهای انتظامی دو کشور همسایه را مهم خواند و علاقمندی نیروهای انتظامی ایران برای  گسترش تعاملات ببا همکاران  آذربایجانی در زمینه مبارزه با جرم  را اعلام کرد.

  زاهدیان ابراز عقیده کرد که این چنین دیدار ها به گسترش روابط میان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان کمک خواهد کرد.