تمرینات فرماندهی ستادی مشترک “Eternity - ۲۰۱۹” نیروهای نظامی ترکیه ، گرجستان و جمهوری آذربایجان در خاک این کشور برگزار شد .

این رزمایش مشترک که در روزهای ۲ الی ۵ سپتامبر ( ۱۱ الی ۱۴ شهریور ماه جاری) انجام گرفت، با هدف افزایش مهارت های نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان در تامین امنیت برخی پروژه های اقتصادی راهبردی مشترک در خاک سه کشور برگزار می شود  .

ایجاد تعاملات  ببیشتر و هماهنگی فعالیت واحدهای نظامی جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان در راستای حفاظت هر چه بهتر زیرساختهای حمل و نقل انرژی و ریلی دارای اهمیت بین المللی از جمله خط لوله نفتی باکو – تفلیس –  جیهان ، خط لوله گازی باکو –  تفلیس – ارزروم و خط ریلی باکو – تفلیس – قارض ، مقابله  با اقدامات تروریستی احتمالی و رفع پی آمدهای آنها از جمله اهداف این رزمایش مشترک اعلام شده است .

همزمان با این تمرینات نظامی، تمرینات مشترک تاکتیکی ” تورآذ  عقاب -۲۰۱۹ ” نیروهای هوایی ترکیه و جمهوری آذربایجان ادامه دارد .

تمرینات مشترک نیروهای هوایی جمهوری آذربایجان و ترکیه که دوم سپتامبر ( ۱۱ شهریور ماه ) آغاز شد با استفاده  از ۳۰ فروند جنگنده  و بالگرد نظامی دو کشور از جمله میگ – ۲۹ ، میگ -۳۵ ، اف -۱۶ ، سوخو – ۲۵ ، سیکورسکی ، شینوک و آتاک تا ۱۶ سپتامبر جاری ( ۲۵ شهریور ماه ) ادامه خواهد داشت .

نمایندگان نیروی هوایی کشور پاکستان به عنوان ناظر در این رزمایش مشترک نیروهای هوایی جمهوری آذربایجان و ترکیه حضور دارند .