با دستوری ویژه از سوی شهردار تبریز، مسئولین و مامورین تخلفات، سدمعبر و امورشهر معاونت های خدمات شهری مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز جابه‌جا شدند.

به گزارش توران به نقل از شهریار، این دستور شهردار تبریز در راستای تحقق عدالت، شفافیت و کمک به ارتقاء سلامت نظام اداری در مجموعه شهرداری تبریز صورت پذیرفت و بر اساس آن از امروز تمام مسئولین و مامورین تخلفات، سد معبر و امور شهر، از منطقه خود به منطقه دیگری منتقل شدند.

ایرج شهین باهر، این تصمیم را در نظارت جدی بر عملکرد کارکنان، انتقال تجارب بین مناطق، افزایش کارآمدی نیروی انسانی، ساماندهی نیروهای مجرب و از بین بردن زمینه ترجیح روابط بر ضوابط در مجموعه خدوم حوزه خدمات شهری شهرداری تبریز مفید و موثر خواند و خاطرنشان کرد: معتقدیم جابجایی ها، در انجام احسن وظایف محوله به مسئولین و مامورین تلاشگر تخلفات، سد معبر و امور شهر کمک خواهد کرد.

شهردار تبریز افزود: جابجایی ها در حوزه های خدمات رسان مجموعه شهرداری تبریز به صورت گردشی تداوم می یابد.